PROGRAM WARSZTATÓW

09:00 – 09:05
Powitanie uczestników
09:05 – 09:20
Nadciśnienie płucne przed- i zawłośniczkowe. Cewnikowanie serca, interpretacja wyników
prof. Ewa Lewicka
09.20 – 10:00
Zaawansowane echokardiograficzne techniki obrazowania prawej komory i różnicowanie przyczyn jej przeciążenia - wykład teoretyczny
prof. Alicja Dąbrowska-Kugacka
10:00 – 10:45
Praktyczna analiza odkształcenia i frakcji wyrzutowej prawej komory na EchoPacu
prof. Alicja Dąbrowska-Kugacka
10:45 – 11:00
PRZERWA
11:00 – 11:45
Przypadek kliniczny 1
dr n. med. Marta Taszner
11:45 – 12:30
Przypadek kliniczny 2
dr n. med. Bożena Zięba
12:30 – 13:00
PRZERWA
13:00 – 13:45
Przypadek kliniczny 3
dr n. med. Anna Faran
13:45 – 14:15
Współczesne możliwości leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego i CTEPH
prof. Ewa Lewicka

 

Sponsorzy